Jak podaje Wikipedia kopia to „dokładne powtórzenie wykonanego wcześniej dzieła (np. rzeźby, obrazu, obiektu architektonicznego), z tego samego (lub tańszego) materiału, przy zastosowaniu tej samej techniki, w tej samej skali. Kopia powinna być oznakowana, tak aby nie nosiła znamion fałszerstwa (nazwisko osoby sporządzającej kopię jest znane)”.

Dla czego warto kupić kopię?

Jak twierdzą znawcy, kopista jest bez wątpienia artystą a sama kopia dziełem sztuki. Aby ją wiernie wykonać należy posiadać wiedzę i umiejętności dorównujące twórcy oryginału. Zdarza się, że sama kopia bywa trudniejsza do wykonania niż dzieło, które jest dla niej wzorem. Wielu kolekcjonerów sztuki potrafi docenić wartość wysokiej jakości kopii obrazu. Kopiowanie arcydzieł malarstwa służy wielu celom świata artystycznego i ma swoje korzenie w XVIII wieku kiedy to profesjonaliści i studenci kopiowali prace i trenowali w Muzeum Louvr.

  • kolekcjonerzy sztuki wykorzystują wysokiej jakości kopie obrazów w celu uzupełnienia swoich kolekcji oryginalnych artystów ,kiedy to prace oryginalne są poza zasięgiem zakupu lub są niedostępne na rynku.
  • kolekcjonerzy często przetrzymują oryginały obrazów w bezpiecznym miejscu aby uniknąć kradzieży, zniszczenia dzieła lub w celu obniżenia kosztów ubezpieczenia. Posiadanie bardzo dobrej kopii pozwala się cieszyć obrazem i w jakimś stopniu rekompensuje brak oryginału.
  • kopia obrazu znanego malarza może stanowić wspaniały prezent dla bliskiej osoby lub stać się  dekorację podnoszącą estetyczne walory domu czy biura.